www.digitalstories-project.eu
Partnerji
Fotografia
Bafra Ilçe Milli Egitim Mudurlugu
Turčija
Okrožni direktorat za nacionalno izobraževanje Bafra (Bafra NEDD) upravlja formalne in neformalne izobraževalne ustanove v okrožju Bafra v skladu s temeljnimi načeli turškega nacionalnega izobraževanja. Poleg tega je NEDD Bafra tudi najvišji organ za izobraževanje v svoji regiji. Njihov glavni cilj je izobraževati učence na podlagi znanstvenih dognanj in moralnih vrednot ter jih dvigniti na "raven sodobne civilizacije". Njihov cilj je tudi  prispevati k izgradnji na znanju temelječe družbe 21. stoletja kot država, v kateri vlada neodvisno, demokratično, sekularno in socialno, ustavno pravo. Njihova vizija je biti vodilni in vzor v izobraževalnem sistemu z uporabo digitalnih tehnologij, ki bodo turški narod ponesle na raven sodobne civilizacije in se razvijale z discipliniranim upravljavskim pristopom. Njihov poslanstvo je zagotoviti učinkovitost in produktivnost v javnih in zasebnih šolah ter izobraževalnih ustanovah, povezanih z njihovim direktoratom, v skladu z načeli turškega nacionalnega izobraževanja. Izvajajo tudi raziskave, svetovanje in dejavnosti usposabljanja na delovnem mestu za vodstveno osebje, učitelje in učence, da bi povečali kakovost izobraževanja.

Fotografia
EU-Track
Italija
EU-Track je raziskovalno-razvojni center, kjer delajo visoko usposobljeni raziskovalci z vsega sveta z različnimi, več kot 15-letnimi strokovnimi in raziskovalnimi izkušnjami. Zahvaljujoč tem izkušnjam raziskovalcev so trenutno vključeni v več raziskovalnih dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni na področju geotehnike, izobraževanja, IKT in robotike. Njihova prednost je v multidisciplinarnem in interdisciplinarnem pristopu k raziskovalnim dejavnostim, kar jim omogoča doseganje pomembnih rezultatov, ki lahko prispevajo k ustvarjanju inovacij in razvoja. K tem dejavnostim veliko prispevajo izkušnje iz mednarodnega sodelovanja EU-Track z univerzami, raziskovalnimi centri, podjetji in javno upravo (npr. ministrstvi). Raziskovalci so s krepitvijo medkulturne izmenjave svojih raziskovalnih dejavnosti in z ustvarjanjem zahtevnih sinergijskih povezav v skupnih ukrepih in pobudah vzpostavili dobro timsko delo. Trenutno sodelujejo z več evropskimi državami, kot so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Estonija, Francija, Grčija, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija, Turčija in Združeno kraljestvo, ter z nekaterimi azijskimi državami, kot so Rusija, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajska in Vietnam. Med institucionalnimi dejavnostmi osebje EU-Track organizira dogodke usposabljanja, seminarje in delavnice za učitelje iz Evrope, predvsem v zvezi z inovativnimi pristopi poučevanja in učenja ter ustreznimi vprašanji na evropski ravni za spodbujanje novega sodelovanja in mreženja.

Fotografia
Virtual Campus LDA
Portugalska
Virtual Campus je zagonsko podjetje za razvoj, usposabljanje in svetovanje na področju tehnološko podprtega učenja, izobraževalnih iger in informacijskih sistemov. Njegova vizija je dejavno spodbujanje razvoja družbe znanja s podporo javnim in zasebnim subjektom pri oblikovanju in razvijanju strategij in projektov, ki vodijo k večjim družbenim koristim, vedno z uporabo digitalnih okolij za izobraževanje in usposabljanje. Virtual Campus, ki ima sedež v Portu, na severu Portugalske, ima vzpostavljena partnerstva z različnimi univerzami in podjetji v regiji ter uspešno sodeluje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, podjetniškimi združenji in specializiranimi podjetji. Virtual Campus je pravzaprav plod raziskav in dela, ki ga je razvila skupina za raziskave in razvoj GILT z Instituto Superior de Engenharia do Porto. Osebje Virtual Campusa sestavlja multidisciplinarna ekipa z akademskimi izkušnjami z različnih področij, ki združuje znanje in veščine s področja mednarodnih odnosov, programiranja in oblikovanja. Virtual Campus je uspešno pripravil večpredstavnostne e-učne vsebine za različne platforme (mobilne, spletne, namizne/prenosne), v različnih okoljih (spletno, samostojno) za različne namene (poklicno usposabljanje, reševalne službe, visokošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje) in v različnih obsegih (projekti R&R&I, naročila strank). V tem okviru je VC razvil široko paleto izdelkov, ki se v osnovi delijo na štiri kategorije: igre, učne aplikacije, učne vsebine in spletne platforme.

Fotografia
Yildiz Technical University
Turčija
Tehnična univerza Yildiz je ena od sedmih javnih univerz v Istanbulu, poleg tega pa je tretja najstarejša univerza v Turčiji, ki je bila ustanovljena že leta 1911. Velja tudi za eno najboljših univerz v državi. Ima 11 fakultet, 2 inštituta, 25 raziskovalnih centrov, višjo strokovno šolo, strokovno šolo za nacionalne palače in zgodovinske stavbe in strokovno šolo za tuje jezike. Vse članice imajo skupaj več kot 1.600 pedagoških delavcev in raziskovalcev ter več kot 30.000 študentov. YTU ima mednarodno mrežo z več kot 400 visokošolskimi ustanovami iz več kot 50 držav, ki imajo med sabo podpisanih 800 mednarodnih sporazumov in ponujajo programe izmenjave, skupne raziskovalne  dejavnosti in projekte. Več kot 2000 mednarodnih podiplomskih in dodiplomskih študentov iz preko 100 držav poskrbi, da so predavalnice in laboratoriji univerze YTU valilnica inovacij in ustvarjalnosti.

Fotografia
Univerza V Ljublajani
Slovenija
Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja slovenska visokošolska in znanstvenoraziskovalna ustanova. Na njej študira več kot 40.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov, na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah pa je zaposlenih približno 5.600 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in administrativnega osebja. Univerza v Ljubljani je uvrščena med 500 najboljših univerz na svetu po lestvicah ARWU Shanghai, Times THES-QS in WEBOMETRICS. Je osrednja in največja slovenska izobraževalna ustanova, ki ima 30 odstotkov vseh registriranih raziskovalcev v državi. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje in usposablja učitelje in druge strokovne delavce na področju izobraževanja. Usposablja vse vrste strokovnih delavcev, od predšolskih in osnovnošolskih učiteljev do učiteljev, ki so specialisti za poučevanje dveh predmetov ali predmetnih področij v osnovni šoli in nekaterih srednjih šolah. Temeljne raziskave, ki jih izvajajo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, so s področja pedagoških, naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved. Fakulteta združuje največjo interdisciplinarno skupino raziskovalcev pedagoških ved v Sloveniji in jo sestavlja več kot 130 strokovnjakov s področja izobraževanja. Ti strokovnjaki opravljajo tudi raziskovalno delo, v katerega so pogosto vključeni magistrski in doktorski študenti.

Ataturk Cagdas Yasam Cok Programli Anadolu Lisesi
Turčija
Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja slovenska visokošolska in znanstvenoraziskovalna ustanova. Na njej študira več kot 40.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov, na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah pa je zaposlenih približno 5.600 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in administrativnega osebja. Univerza v Ljubljani je uvrščena med 500 najboljših univerz na svetu po lestvicah ARWU Shanghai, Times THES-QS in WEBOMETRICS. Je osrednja in največja slovenska izobraževalna ustanova, ki ima 30 odstotkov vseh registriranih raziskovalcev v državi. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje in usposablja učitelje in druge strokovne delavce na področju izobraževanja. Usposablja vse vrste strokovnih delavcev, od predšolskih in osnovnošolskih učiteljev do učiteljev, ki so specialisti za poučevanje dveh predmetov ali predmetnih področij v osnovni šoli in nekaterih srednjih šolah. Temeljne raziskave, ki jih izvajajo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, so s področja pedagoških, naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved. Fakulteta združuje največjo interdisciplinarno skupino raziskovalcev pedagoških ved v Sloveniji in jo sestavlja več kot 130 strokovnjakov s področja izobraževanja. Ti strokovnjaki opravljajo tudi raziskovalno delo, v katerega so pogosto vključeni magistrski in doktorski študenti.