www.digitalstories-project.eu
Değerlendirme Programı (Konferanslar, çalıştaylar, toplantılar)
Bu çalışma paketi, her ülkedeki ortaklar tarafından yapılacak planlama, izleme, değerlendirme toplantıları ve yaygınlaştırma konferanslarını (veya çoğaltıcı etkinlikleri) içerir.
Bu faaliyetler sayesinde projenin planlama, izleme ve değerlendirme aşamaları ortak kurum temsilcilerinin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirilecektir. Her ülkede gerçekleştirilecek Çoğaltıcı Etkinlikler ile ilgili olarak birçok paydaş temsilcisi ile konferanslar düzenlenecektir. Bu konferanslar sayesinde projenin tüm ürünleri, sonuçları ve faaliyetleri geniş bir kitleye tanıtılacaktır. Bu toplantılarda, katılımcıların görüşleri alınarak ürünlerde son düzenlemeler yapılacaktır.