www.digitalstories-project.eu
Program vrednotenja (konference, delavnice, srečanja)
Ta delovni paket vključuje sestanke za načrtovanje, spremljanje, srečanja za ocenjevanje ter konference za razširjanje rezultatov ali druge multiplikativne dogodke, ki jih bodo organizirali partnerji v vsaki državi.
Zahvaljujoč tem dejavnostim bodo faze načrtovanja, spremljanja in vrednotenja projekta potekale "v živo" s sodelovanjem predstavnikov partnerskih institucij. Organizirali bomo tudi konference s številnimi predstavniki zainteresiranih strani, povezanih z multiplikativnimi dogodki, ki bodo potekali v vsaki državi. Na teh konferencah bodo širšemu občinstvu predstavljene  dejavnosti projekta in njegovi rezultati. Na teh srečanjih bomo zbrali mnenja udeležencev o rezultatih dela v okviru projekta, kar nam bo omogočilo tudi končne prilagoditve izdelkov.