www.digitalstories-project.eu
Çevrimiçi etkileşimli öğrenme/öğretme platformu
Çevrimiçi eğitim platformu, öğrenme-öğretme etkinliklerinin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü bir eğitim sistemidir.
Günümüz koşullarında büyük bir faydasının olması önemini kanıtlamaktadır. Bu iş paketine bir çevrimiçi öğrenme platformu entegre edilecek ve önceki iş paketinde geliştirilen öğrenme modülleri bu ortamda kullanılmak üzere uyarlanacaktır. Hedef, çok sayıda öğrenciye eğitim olanakları sağlamak, zamandan ve mekandan bağımsız olmasıyla bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırmak, derslerin zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla sunulması, öğretim ortamına ve ders materyallerine sınırsız erişim sağlamak, eğitmen ile etkileşimli ve dinamik bir öğrenme sürecinde deneyim kazandırmak ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmektir.