www.digitalstories-project.eu
Spletna interaktivna platforma za učenje in poučevanje
Spletna izobraževalna platforma je izobraževalni sistem, v katerem se dejavnosti učenja in poučevanja izvajajo ne glede na čas in kraj.
V tem delovnem paketu bomo vzpostavili spletno učno platformo. Za uporabo v njej bomo prilagodili učne module, ki smo jih razvili v prejšnjem delovnem paketu. Njen namen je zagotoviti izobraževalne možnosti velikemu številu učencev, odpraviti regionalne in geografske ovire, saj je neodvisna od časa in kraja, zagotoviti pouk z bogatimi, naprednimi in interaktivnimi orodji, omogočiti neomejen dostop do učnega okolja in učnih gradiv, omogočiti dožvljanje interaktivnega in dinamičnega učnega procesa z učitelji učiteljev ter izboljšati strokovno usposobljenost učiteljev.