www.digitalstories-project.eu
"Dijital Öyküleme Teknikleri" Eğitim Programı
Bu çalışma paketinin temel amacı, yeni yaklaşımlar ve tekniklerle bir hikaye anlatımı öğrenme modülü oluşturarak öğrencilerin temel yetkinliklerini arttırmaktır.
Bu model on modülden oluşacak ve beş duyuya hitap eden etkinlikler içerecektir. Her etkinlikten sonra öğrenme durumunun ölçüldüğü ölçeklerle desteklenen bir öğretim modelidir. Bu öğrenme modülü ile öğrencilerimiz, öğrenme güçlüğü çektikleri konulardan dolayı olumsuz tutum sergiledikleri derslere karşı olumlu tutum geliştireceklerdir. Ayrıca öğretmenler derslerde anlatmakta zorlandıkları konuları çoklu duyusal öğrenme modeli ile hedef kitlenin duyularına hitap ederek öğretebileceklerdir. Bu sayede öğrenilen bilgileri kalıcı davranışlara dönüştürebileceklerdir.