www.digitalstories-project.eu
Program usposabljanja "Tehnike digitalnega pripovedovanja zgodb"
Glavni cilj tega delovnega paketa je povečati ključne kompetence učencev z oblikovanjem učnega modula za pripovedovanje zgodb z novimi učnimi pristopi in tehnikami.
Ta model je sestavljen iz desetih modulov in vključuje dejavnosti, ki vključujejo vseh pet čutil. Gre za model poučevanja, podprt z vprašalniki, s katerimi se po vsaki dejavnosti preveri znanje. Prek tega učnega modula bodo učenci lahko razvili pozitiven odnos do predmetov, do katerih imajo negativen odnos zaradi učnih težav. Poleg tega bodo učitelji lahko predmete, pri katerih imajo učenci učne težave, poučevali tako, da bodo s pomočjo modela večpredstavnega učenja pritegnili ciljne skupine učencev. Na ta način se bo lahko naučeno znanje odražalo v spremembah v vedenju.