www.digitalstories-project.eu
Hikâye Anlatma Tekniklerinde Akademik Başarı Uygulamalarını Arttırarak Erken Okul Terkini Azaltma
Dijital Hikayeler projesi, çoklu duyusal öğrenme modeline ve hikaye anlatımı tekniğine dayalı dijital teknikleri kullanarak, öğrencilerin öğrenme güçlükleri konusunda öğretmenleri profesyonel olarak destekleyerek öğrencilerin okulu erken bırakmasını azaltmayı amaçlamaktadır.
Bu kaygı ve olumsuz tutum nedeniyle okulu bırakan öğrenciler, eğitim ortamını daha çekici hale gelmesiyle eğitim ortamıyla yeniden barışırlar. Proje özellikle aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı amaçlamaktadır:
help students
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin okulu bırakma oranlarında azalma.
Fotografia
Yeni araç ve yöntemlerle öğretmenlerin mesleki gelişimini artırmak.
Fotografia
Dijital Hikaye Anlatımı müfredatı da dahil olmak üzere “Tavsiye Programı”nın aktif kullanımı.
Fotografia
Çevrimiçi öğrenme platformu sayesinde öğretmenlerin mesleki kapasitesinin geliştirilmesi.
Fotografia
Eğitim kurumlarının kapasitesinin artırılması.
Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
Turkey European Union