www.digitalstories-project.eu
Zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja prek spodbujanja učne uspešnosti učencev s pomočjo tehnik pripovedovanja zgodb v digitalnih aplikacijah
Cilj projekta Digitalne zgodbe je zmanjšati število učencev, ki predčasno opustijo šolanje, in sicer s strokovno podporo učiteljem pri njihovem delu z učenci z učnmi težavami z uporabo digitalnih tehnik, ki temeljijo na modelu večpredstavnega učenja in tehniki pripovedovanja zgodb.
Če izobraževalno okolje postane privlačnejše, se učenci, ki so zaradi različnih stisk in negativnega odnosa do šole opustili šolanje, ponovno vključijo vanj.
help students
Zmanjšanje osipa med učenci z učnimi težavami.
Fotografia
Podpora profesionalnemu razvoju učiteljev z usposabljanjem za uporabo novih orodij in metod.
Fotografia
Aktivna uporaba priročnika za učitelje, vključno z učnim načrtom za digitalno pripovedovanje zgodb.
Fotografia
Razvijanje strokovne usposobljenosti učiteljev z uporabo spletne učne platforme.
Fotografia
Povečanje zmogljivosti izobraževalnih ustanov.
Financira program Erasmus+ Evropske unije. Vendar Evropska komisija in Turška nacionalna agencija ne odgovarjata za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo.
Turkey European Union