www.digitalstories-project.eu
Dijital hikaye anlatımı tekniklerini teşvik etmek için Tavsiye Programı
Bu proje ürünü, projenin hedefleri doğrultusunda başarıya ulaşmak için önemli bir kilometre taşıdır.
Dijital teknolojilerin hikaye anlatımındaki yeni yaklaşımları içeren bu referans içerikte aktif öğrenme ve öğretmede yeni bir müfredat önerisi tasarlanacaktır. Ayrıca eğitimde öyküleme yöntemlerinde dijital teknolojilerin etkin kullanımına yönelik yeni bir yaklaşım geliştirilecektir.