www.digitalstories-project.eu
Platforma
Platforma projekta "Digitalne zgodbe" je izobraževalno okolje, v katerem se bodo učitelji učiteljev in učitelji seznanili z interaktivnim in dinamičnim učnim procesom za povečanje ključnih kompetenc učencev z oblikovanjem učnega modula za pripovedovanje zgodb z novimi pristopi in tehnikami.